Naar overzicht
Bewaren
Delen
Dit object delen

`t Weeshuis der Mennoniten te Harlingen 1723 (titel op object). Het Doopsgezinde Weeshuis)

Tekening in pen en penseel in grijs van het Doopsgezinde Weeshuis (Weeshuis der Mennonieten) te Harlingen.
Onderschrift: 'Weeshuis der mennoniten te Harlingen in 1723. / Copie van de origneele teekening door J. Stellingwerff, berustend in het Friesch Museum'.
Het gebouw bestaat uit een gevel met een centrale ingangspartij met aan weerzijden twee vensters. De verdieping telt vijf vensters. Het gebouw heeft twee schoorstenen.

Volgens A. van der Aa, "Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden", 14 delen, Gorinchem, 1839-1851, stond het weeshuis aan het oosteinde van de Zoutsloot, werd het 1643 opgericht en in 1819 gesloten. Daarna werd het gebouw opgekocht door de Gereformeerde Oosterkerk (Kerk A), die er een kerkgebouw neerzette, dat circa 1933 afgebroken werd. Hiervoor in de plaats kwam in 1934 het gebouw van het Leger des Heils (William Boothstraat 27-29). Het laatste stuk van de Zoutsloot tussen Franekereind en Hoogstraat is gedempt in 1954. In 1955 is ter gelegenheid van het 65-jarige bestaan van het Leger des Heils Harlingen de naam van dit gedempte gedeelte van de Zoutsloot gewijzigd in William Boothstraat.

1643 Oprichting Weeshuis der Doopsgezinden, aan het oosteinde der Zoutsloot (van der Aa).
1768 Aanbouw Diaconiehuis bij het Weeshuis der Doopsgezinden (van der Aa)
1819 Sluiting van het Weeshuis der Doopsgezinden (van der Aa)
1822 Sluiting van het Diaconiehuis der Doopsgezinden (van der Aa).

Uit een serie van 19 anonieme tekeningen naar Jacobus Stellingwerf in het Fries Museum.

Rechten
CC BY-NC-ND 4.0
Museum
Hannemahuis
Identificatie
Titel
`t Weeshuis der Mennoniten te Harlingen 1723 (titel op object). Het Doopsgezinde Weeshuis)
Objectnummer
000317
Objectcategorie
Tekening
Hoogte
15.7 cm
Breedte
18.5 cm
Vervaardiging
Vervaardiger
Datering
1750 - 1850
Meer informatieMinder informatie
Uit hetzelfde thema