Naar overzicht
Bewaren
Delen
Dit object delen

Petrus Couperus (1736-1800) med. doctor en burgemeester van Harlingen 1772-1796

Petronella Couperus

Met waterverf geschilderd portret van vermoedelijk Petrus Couperus (geb Leeuwarden 26 april 1736, overl Harlingen 1800), med. doctor en burgemeester, vroedsman, gezworen gemeensman en lid van de municipaliteit van Harlingen 1772-1796, zoon van Abraham Couperus, schepen en vroedschap van Leeuwarden en Gesina Hoppinga, kleinzoon van Petrus Couperus, predikant te Warga en Gesina Steindam. Geschilderd door Petronella Couperus 1758
Tegen een donkergrijze achtergrond een man met witte pruik, ten halve lijve, aanziend (en face), gekleed in zwart vest, blauwe jas, met daarover heen een rode mantel gedrapeerd, witte mouwen met geplooide manchetten, zijn linker arm leunend op een stenen plint, met de wijsvinger van de linkerhand wijzend naar een opengeslagen boek waarin de anatomische tekening van een menselijk hart, daarnaast een schedel en een bot, daarachter een globe of wereldbol.
De waterverfschildering is linksonder gesigneerd: "Petronella Couperus / Fecit 1758". Petronella Couperus (Leeuwarden 1738-Hannover 1805) was de volle nicht van Petrus Couperus.

Op de achterkant van de lijst is een overlijdensbericht van Joh. Henr. Couperus 1797 uit de Leeuwarder Courant geplakt, opschrift: "Tot myn grievendste smert ontving ik dit voor my zo treurig Bericht dat mynen waardigen Zoon JOH. HENR. COUPERUS, Student in de Geneeskunde te Leyden; van wiens byzonderen iever en gunstige vorderingen ik my alle genoegens beloofd had, door eene hevige Ziekte van elf dagen op den 22 dezer in den Ouderdom van omtrent 28 Jaaren, my aldaar door den dood ontrukt was. My, met myne beide Dochters, in dezen aan den wil der Goddelyke Voorzinigheid onderwerpende; geef ik hier van bericht, aan Bloedverwanten en Vrienden, met verzoek om van Brieven en Rouw-Beklag verschoond te blijven. HARLINGEN den 27 Maart 1797. P. COUPERUS"

Rechten
CC BY-NC-ND 4.0
Museum
Hannemahuis
Identificatie
Titel
Petrus Couperus (1736-1800) med. doctor en burgemeester van Harlingen 1772-1796
Objectnummer
000254
Objectcategorie
Waterverfschildering
Materialen
waterverf, papier
Vervaardiging
Vervaardiger
Petronella Couperus
Datering
1758
Meer informatieMinder informatie