Naar overzicht
Bewaren
Delen
Dit object delen

Familiewapen Yme Ottes Faber (1836-n.b.), diaken 1866

onbekend

Familiewapen van Yme Ottes Faber (1836-n.b.), diaken 1866, op het wapenbord met familiewapens van de Diakenen 1851-1871.
Beschrijving wapen: In blauw een zilveren schuinbalk, beladen met drie gouden ruiten, geplaatst in de richting van de balk, en vergezeld boven van een turf en daaronder een vierpuntige ster, beneden een vierpuntige ster en daaronder een turf, alles zilver.
[dk5-149]
Yme Ottes Faber (geb Franeker 14-07-1837) gehuwd (1e) met Johanna Jouwersma (geb Franeker 1838-overl 1862); gehuwd (2e) Maria Anna Vriezema (geb Herbajum 1839); van beroep commissionair, later kassier bij de firma Y.O Faber en Van der Woude, fabrikant, 1891 lid van de gemeenteraad Harlingen; ; woont 1880-1900 op E-045 (Grote Bredeplaats 26 een groot dubbel herenhuis (finaal verkocht op 14 juli 1893 door notaris Kijlstra. Waarop geboden is f 2396.); woont 1906 in Amersfoort. Yme Otto Faber verhuist 13 juli 1893 van Harlingen naar de strafgevangenis in Arnhem (Bev. Reg. Harlingen 1880-1900, F-blad 20).

Nederlandsche Staatscourant 01-06-1892: Lijst der hoogst aangeslagenen in 's Rijks directe belastingen in de provincie Friesland, Yme Ottos Faber, (Franker 14 juli 1837) aangeslagen voor f 1009,79.

Harlinger Courant, nr 64 (1893): Verkoop van de stoombaggermachine Nooitgedacht en inventaris, vier pramen, vier tonmolens en drie takels met touwen, alles aanwezig bij steenfabriek De Boterton aan de Trekweg bij Midlum, van het faillissement van Y.O. Faber, op 7 juni 1893 in de Korenbeurs te Harlingen, notaris W. Sijpkens Kijlstra.
Harlinger Courant, nr 74 (1893): Verkoop van fabrieken, landen en huizen, nabij en te Harlingen; de in volle werking zijnde steenfabriek De Boterton, met woningen, erf terrein, moestuin en opvaart, staande aan de Trekvaart op de Koningsbuurt onder Midlum, eigenaar Y.O Faber (koper de firma J. van Hulst voor f 7200); een kalkfabriek bestaande uit twee ovens, leshuis en twee woningen en erf (koper G.A. Hoek voor f 1800); een perceel bouwland aan de Schapendijk tegenover de Algemene Begraafplaats (koper L. de Bruin voor f 1056); de windhoutzaagmolen De Vrede met erf, kolk en twee woningen, een houtschuur c.a. bij Harlingen Bolswardervaart ten zuiden van Harlingen (koper A.L. Koen voor f 1969); een groot herenhuis met plaats en tuin bij de Grote Bredeplaats E-045 (Grote Bredelaats 26) (koper P. Tjallingii voor f 2896); een in 1887gebouwd kantoor c.a. E-0118 op de Kleine Bredeplaats; een winkelhuis ten noorden van vorig perceel op de Kleine Bredeplaats E-119 te Harlingen; een gebouw waarin een sigarenfabriek en erf op de Rinnertspijp E-164 te Harlingen; een huis waarin vroeger het koffiehuis Nieuw Zeeburg bij de Havenbrug C-190 te Harlingen; een winkelhuis op de Schritsen hoek Woudemansteeg E-136 te Harlingen; een huis waarin winkelnering achter vorig perceel, F-199 te Harlingen; de doorreed met een groot gedeelte erf achter het koffiehuis aan de Rozengracht H-001 te Harlingen (koper Bauritius voor f 896); Verkoop op 12 en 26 juli 1893 in de Korenbeurs van weduwe J. Fekkes, door notaris W. Sijpkens Kijlstra te Harlingen.
Harlinger Courant, nr 88 (1893): Boelgoed van een aanzienlijke partij houtwaren, behorende tot de failliete boedel van de heer Y.O. Faber, aanwezig in een houtstek op de Zuiderhaven te Harlingen, achter het koffiehuis van Bauritius, bij de molens De Arend en De Vrede, onder Almenum, in en bij het wagenhuis, en in een houtstek aldaar, op 3 augustus 1893, in de Korenbeurs van wed. J. Fekkes te Harlingen. Notaris. W. Sijpkens Kijlstra.

Rechten
CC BY-NC-ND 4.0
Museum
Hannemahuis
Identificatie
Titel
Familiewapen Yme Ottes Faber (1836-n.b.), diaken 1866
Objectnummer
000233d_29
Materialen
olieverf, doek
Vervaardiging
Vervaardiger
onbekend
Datering
1851 - 1871
Meer informatieMinder informatie
Uit hetzelfde thema