Naar overzicht
Bewaren
Delen
Dit object delen

Familiewapen Wopke Sjoukes van der Woude, diaken 1864

onbekend

Familiewapen van Wopke Sjoukes van der Woude (1815-1867), diaken 1864, op het wapenbord met familiewapens van de Diakenen.
Woude, Wopke Sjoukes van der (1815-1867) [dk5-143]
Opschrift onder wapen: W. van der Woude 1864.
Beschrijving wapen: Een sparrenwoud.
[dk5-143]
Wopke Sjoukes van der Woude, koopman, tr (1) Harlingen 1838 Anna Theodora de Boer (geb Dokkum); tr (2) Harlingen 1861 Johanna van der Kooi (geb Dronrijp), wonend te Harlingen wv Reinder Wink. Woont 1861-1867 E-131 (= Kleine Bredeplaats 17) en C-178 (= Noorderhaven 28).
Zijn zoon Sjoerd van der Woude, boekhouder, tr 1865 Elisabeth Magdalena Bos, dv kunstverzamelaar en boterhandelaar Sybren Barends Bos en Hieke Jans van Glinstra.

Rechten
CC BY-NC-ND 4.0
Museum
Hannemahuis
Identificatie
Titel
Familiewapen Wopke Sjoukes van der Woude, diaken 1864
Objectnummer
000233d_23
Materialen
olieverf, doek
Vervaardiging
Vervaardiger
onbekend
Datering
1851 - 1871
Meer informatieMinder informatie
Uit hetzelfde thema