Naar overzicht
Bewaren
Delen
Dit object delen

Familiewapen Pieter de Vries Binksma, diaken 1860

onbekend

Familiewapen van Pieter de Vries Binksma (1831-1875), diaken 1860, op het wapenbord met familiewapens van de Diakenen.
Opschrift onder wapen: P. de Vries Binksma 1860.
Beschrijving wapen: Gevierendeeld; I de Friese adelaar; II in zilver een gouden ster; III in zilver een groen klaverblad; IV in rood een gouden tak.
[dk5-136]
Pieter de Vries Binksma was apotheker. Op maandag 1 februari 1875 overleed in Harlingen Pieter de Vries Binksma. Nadat hij op 4 februari in Harlingen begraven was, stuurde een verslaggever uit Harlingen een lovend artikel naar de Leeuwarder Courant: “Onze gemeente heeft een harer nuttigste burgers door de dood verloren. De heer P. de Vries Binksma, apotheker en medebestuurder van verscheidene verenigingen en nuttige inrichtingen, werd laatstleden maandag in de ouderdom van 43 jaren, na een smartelijk lijden, aan zijn betrekkingen en vrienden en aan de maatschappij ontrukt. Zijn dood mag een waar verlies genoemd worden, want de arme mist nu in hem een steun, de lijder een helper en menigeen een trouw vriend en raadsman. Geen ongeluk had er plaats, waarbij geneeskundige hulp vereist werd, of hij was de eerste en ijverigste, zodat zijn naam in die gevallen hier als tot een spreekwoord werd: geen belangrijke heelkundige behandeling of amputatie of hij was de assistent, geen epidemie of hij stond vooraan in de rij der hulpaanbrengers. Deze laatste verdienste werd ook erkend, daar Zijne Majesteit de koning hem de medaille toekende ten blijke van hoogstdeszelfs goedkeuring voor daden van onverplicht menslievendheid in 1866 aan choleralijders of hun betrekkingen. Gisteren had de aandoenlijke plechtigheid der ter aardebestelling plaats, een lange rij burgers uit alle standen volgde vrijwillig de lijkkoets, terwijl een menigte anderen zich op het kerkhof hadden verenigd. Aan het graf sprak de heer J.F. Jansen een kort woord, dat door een lid der familie, de heer C.M. de Haan beantwoord werd. Binksma's naam zal hier gewis nog lang in dankbaar aandenken zijn.” (Bron: Leeuwarder Courant, 7 februari 1875)
Pieter de Vries Binksma werd op 23 mei 1831 in Harlingen geboren als zoon van apotheker en drogist Hotze Albertus Binksma en Anna Catharina Dederika de Vries (overl Harlingen 19 december 1888). Vader Hotze Binksma was in 1832 eigenaar van Voorstraat 61, het huis met de fraaie trapgevel op de hoek met de Roeperssteeg. Op 1 januari 1856 droeg Pieters moeder, de weduwe H.A. Binksma-de Vries de apotheek met aanbehoren aan hem over. Later werd Pieter de Vries Binksma eigenaar van dit huis, na zijn overlijden zijn weduwe en erfgenamen. Het pand is nu beter bekend als het geboortehuis van de schrijver Simon Vestdijk (geboren Harlingen 17 oktober 1898, overleden Utrecht 23 maart 1971).

Rechten
CC BY-NC-ND 4.0
Museum
Hannemahuis
Identificatie
Titel
Familiewapen Pieter de Vries Binksma, diaken 1860
Objectnummer
000233d_16
Materialen
olieverf, doek
Vervaardiging
Vervaardiger
onbekend
Datering
1851 - 1871
Meer informatieMinder informatie
Uit hetzelfde thema