Naar overzicht
Bewaren
Delen
Dit object delen

Wapen van Sipke Willems Houtsma (1756-1823), diaken 1787

onbekend

Wapen van Sipke Willems Houtsma, diaken 1787
Sipke Willems Houtmsa (1756-1823) meester bakker op Hoogstraat 20, getrouwd met Doedtie Hendriks Spannenburg, is stadsbestuurder van Harlingen (van 1788 tot begin 'Franse tijd') als vroedsman (1788-1789, 1794-1795) en gezworen gemeensman (1790-1793); komt als Sipke W. Houtsma 1787, als diaken voor op het 1ste wapenbord (nr. 31).
Beschrijving (wapen nr. 31): Gedeeld; I de Friese adelaar; II doorsneden; a in blauw een platte gouden vijzel met een stamper; b in zilver een boom op een losse grond.
Detail van olieverfschildering, wapenbord "Vervolg van de wapens der diaconen 1771-1791" met familiewapens van de Diakenen van de Hervormde Kerk Harlingen, 1771-1791. Eerste uit een serie van zes. De wapenborden bevatten namen van personen (de diakenen). Alle familiewapens zijn gedekt met een kroon van drie bladeren en twee parels.
36 namen op dit wapenbord.

Rechten
CC BY-NC-ND 4.0
Museum
Hannemahuis
Identificatie
Titel
Wapen van Sipke Willems Houtsma (1756-1823), diaken 1787
Objectnummer
000233a-031
Materialen
olieverf, doek
Vervaardiging
Vervaardiger
onbekend
Datering
1771 - 1791
Meer informatieMinder informatie
Uit hetzelfde thema