Naar overzicht
Bewaren
Delen
Dit object delen

Wapen van Jelle Ages Agema (1754-1808), diaken 1785

onbekend

Wapen van Jelle Ages Agema, diaken 1785.
Jelle Ages Agema (1754-1808) meester steenhouwer: komt als Jelle A. Agema 1785, als diaken voor op het 1ste wapenbord (nr. 27).
Beschrijving wapen nr. 27: In blauw een altaar, waarop een afgeknotte zuil en waarop instrumenten of gereedschap van de steenhouwer liggen, zoals een schietlood, een winkelhaak, een passer enz. en bovendien een rol papier met een getekend portret.
Detail van olieverfschildering, wapenbord met familiewapens van de Diakenen van de Hervormde Kerk Harlingen, 1771-1791. Eerste uit een serie van zes. De wapenborden bevatten namen van personen (de diakenen). Alle familiewapens zijn gedekt met een kroon van drie bladeren en twee parels.
36 namen op dit wapenbord.

1776: Jelle Agema, mr. steenhouwer x Rinske Lanting kopen een huis op de Heiligeweg omtrent de Kerkstraat, bewoond door Johannes Minnes. Ten O. Rein Gerbranda, ten Z. de straat, ten W. Johannes Alberts, ten N. het huis dat door Hendrik van Lint bewoond wordt. Geen grondpacht. Gekocht van (de geauthoriseerde redders en executeurs van de boedel en nalatenschap van) bejaarde vrijster Beidske Sybes, voor 300 gg. Nedergerecht Harlingen, Proclamatieboek invnr 258, fol 249r, 3 maart 1776.

Rechten
CC BY-NC-ND 4.0
Museum
Hannemahuis
Identificatie
Titel
Wapen van Jelle Ages Agema (1754-1808), diaken 1785
Objectnummer
000233a-027
Materialen
olieverf, doek
Vervaardiging
Vervaardiger
onbekend
Datering
1771 - 1791
Meer informatieMinder informatie
Uit hetzelfde thema