Naar overzicht
Bewaren
Delen
Dit object delen

Wapen van Abe Jans Hilwerda (1743-1812), diaken 1783, 1789

onbekend

Wapen van AI Hilwerda, diaken 1783, 1789
Hilwerda, Abe Jans (1743-1812), meester bakker: komt als A. I. Hilwerda 1783, 1789, als diaken voor op het 1ste wapenbord (nr. 23).
Beschrijving (wapen nr. 23): Gedeeld; I de Friese adelaar; II doorsneden; a in zilver een geplante groene boom; b in blauw drie broden(?) op een baar, alles van natuurlijke kleur.
Detail van olieverfschildering, wapenbord met familiewapens van de Diakenen van de Hervormde Kerk Harlingen, 1771-1791.
Eerste uit een serie van zes. De wapenborden bevatten namen van personen (de diakenen). Alle familiewapens zijn gedekt met een kroon van drie bladeren en twee parels.
36 namen op dit wapenbord.

Abe Jans Hilwerda, mr. bakker x Catharina Jans kopen huis aan de Voorstraat tussen de tooren van `t raadhuis en de Vismerkt, thans door de kopers als huurders bewoond voor 80 caroliguldens met een contract voor de komende 12 jaren, en al lange tijd door hen gebruikt als bakkerij. Geen grondpacht. Ten O. burgemeester S. Schaaff, ten W. een doorgaande steeg waarin nu in het noordeinde precario volgens een acte van 1769 door de naastligger ten N. Jan Simons de Haan een secreet is opgetimmerd zodat de doorgang is belet. Gekocht van Berber Jans Bet, meerderjarige vrijster en Lijsbeth Jans Bet wv Pieter Wytzes, in leven mr. schilder en Romke Wytzes Wassenaar, mr. glasemaker en verver in qualiteit als gelastigde van mijn beide dogters met haar mannen gesterkt, voor 2600 caroliguldens. Nedergerecht Harlingen, Proclamatieboeken invnr 260, fol 196r, 17 februari 1782.

Rechten
CC BY-NC-ND 4.0
Museum
Hannemahuis
Identificatie
Titel
Wapen van Abe Jans Hilwerda (1743-1812), diaken 1783, 1789
Objectnummer
000233a-023
Materialen
olieverf, doek
Vervaardiging
Vervaardiger
onbekend
Datering
1771 - 1791
Meer informatieMinder informatie
Uit hetzelfde thema