Naar overzicht
Bewaren
Delen
Dit object delen

Familiewapen van Piebo Coenraads Bakker, diaken 1782

onbekend

Familiewapen van Piebo Coenraads Bakker (1747-vóór 1791), diaken 1782.
Piebo Coenraads Bakker was mr schoenmaker.
Beschrijving wapen Gedeeld; I de Friese adelaar; II doorsneden; a in rood een aanziende zilveren ossekop; b in zilver een naakte fortuin (Fortuna) van natuurlijke kleur, de sluier boven het hoofd en staande op een zwarte bol.

Detail van olieverfschildering, wapenbord met familiewapens van de Diakenen van de Hervormde Kerk Harlingen, 1771-1791. Eerste uit een serie van zes. De wapenborden bevatten namen van personen (de diakenen). Alle familiewapens zijn gedekt met een kroon van drie bladeren en twee parels. 36 namen op dit wapenbord.

Johannes Cresner x Carolina Christoffels de Haas kopen voor weinige jaren aangelegde leerlojerij en nieuwgebouwde drogerije cum omnibus annexis met de kuipen, kalk hair en vleesdobben en gereedschappen op de Zoutsloot bij de Bargebuurt. Geen grondpacht. Naastliggers zijn Jetze Jelles, met wie een contract is waarnaar de kopers zich zullen moeten reguleren, ten O. Sybren Dirks, ten W. Hylke Hanekuik, ten Z. en N. de straat. Gekocht van mr. schoenmaker Piebo Coenraads Bakker en stads-majoor Harmen Gonggrijp, voor 1625 caroliguldens. Bron: Nedergerecht Harlingen, Proclamatieboek invnr 260, fol 181r, 13 januari 1782 (Zoutsloot 31, exacte ligging vrij zeker).

Rechten
CC BY-NC-ND 4.0
Museum
Hannemahuis
Identificatie
Titel
Familiewapen van Piebo Coenraads Bakker, diaken 1782
Objectnummer
000233a-020
Materialen
olieverf, doek
Vervaardiging
Vervaardiger
onbekend
Datering
1771 - 1791
Meer informatieMinder informatie
Uit hetzelfde thema