Naar overzicht
Bewaren
Delen
Dit object delen

Zilveren herdenkingsbeker Zaklinnenfabriek Harlingen, 1834-1843

Sjoerd Rintjes Steensma

Zilveren herdenkingsbeker Zaklinnenfabriek Harlingen, 1834-1843. Beker met gladde cuppa op een gewelfde voet met in de stam een nodus. De onderrand van de voet is voorzien van een soort knorrenrand. De binnenzijde van de cuppa is verguld.

Inscriptie: in een schild: 'Tot aandenken van de Weldadige stichting der Zaklinnenfabrijk Harlingen in 1834 en uit erkentenis van de loffelijke werkzaamheden der Heeren Directeurs M.A. Jentink, H. Stroband, D. Krayer, D.J. Zeilmaker en J.v. Hulst, die dezelve uit vrijwillige bijdragen van een aantal ingezetenen dezer stad hebben tot stand gebracht'.
In het 2e schild: 'Deze zijn tydelings vervangen door de Heeren I. Pottinga in 1835, H. Mollema in 1835, I. Kuiper van Schouwenburger in 1840, S.J. Schiere in 1844, J.S. Hannema in 1851, F. Feytema Tjallingii in 1851, W. Harmens in 1857, L. Hannema 1858, Mr. K.K. Bangma 1859, F. Hoekstra 1859, J. Noyon 1861.
Tussen beide schilden: 'S. Hoekstra 1868, D. Fontein - Sj. Fontein - S.v. Hulst 1891'.
Onderaan: 'Geschenk van de mede Commisionaris dezer fabrijk F.D. Fontein in 1843'.

Meesterteken: SS 111 in vierkant = Sjoerd Rintjes Steensma.
Jaarletter: H = 1842.
Overige keuren: Leeuw met 2 = 2e gehalte zilver 1814-1906.

Deze beker werd in 1843 door F.D. Fontein geschonken aan het bestuur van de Zaklinnenfabriek. "nr 13. Zilveren beker. Deze beker werd in 1843 door F.D. Fontein geschonken aan de Weldadige Stichting der Zaklinnenfabriek, uit erkentelijkheid voor hetgeen zij deed. (Met verschillende opschriften en geschreven toespraak bij de overhandiging)", zie Tentoonstelling in Gemeentemuseum Harlingen, Leeuwarder Courant 2 mrt 1937.

Rechten
CC BY-NC-ND 4.0
Museum
Hannemahuis
Identificatie
Titel
Zilveren herdenkingsbeker Zaklinnenfabriek Harlingen, 1834-1843
Objectnummer
000159
Vervaardiging
Vervaardiger
Sjoerd Rintjes Steensma
Datering
1842
Meer informatieMinder informatie
Uit hetzelfde thema