Naar overzicht
Bewaren
Delen
Dit object delen

s ‘Lands Hulk van Vriesland, de Dwinger genaamt, leggende ten anker, voor de Haven van Harlingen, Feb[rua]ry 1793.

M. L.

Waterverfschildering, gouache, van de voor anker liggende hulk De Dwinger, met drie masten, een lange boegspriet, waarop de Nederlandse vlag. De masten hebben twee razeilen. De middelste mast heeft een wimpel in top. Aan het roer een grote Nederlandse vlag. Een bij bootje ligt vastgemaakt aan het achterschip. Op de achtergrond het silhouet van Harlingen, met de Raadhuistoren, de toren van de Grote Kerk, rechts de Westerkerk met het 'zomerhuis' van het Stadsweeshuis, de stadspoorten, geheel links de molen op Piers Mick, rechts vier molens aan de Bolswardervaart, . Rechtsonder buiten afbeelding gesigneerd: M:L:1793.

Gezagvoerder op 's Lands Hulk De Dwinger was Willem Livius van Bouricius (geboren 8 oktober 1746). In 1793 kwam Van Bouricius jammerlijk om het leven door een brand op zijn schip 's Lands hulk De Dwinger. De Dwinger, in 1782 op de werf van de Admiraliteit van Friesland in Harlingen gebouwd door J. Sweelus, in opdracht van de Friese Admiraliteit, was een groot plat vaartuig, voorzien van drie masten, en lag in 't Vlie ter bewaking van de kust. Op vrijdagavond 15 maart 1793 brak aan boord van De Dwinger een ernstige brand uit. De bemanning kon nog net op tijd 80.000 pond buskruit over boord gooien. Als noodsignaal werd het kanon afgeschoten. Hoewel de signalen door enkele Vlielander vissers werden gehoord, konden zij vanwege een dikke mist het brandende schip niet ontdekken. Van de circa 140 opvarenden kwamen er 67 om in de vlammen of verdronken. De Dwinger, die op dat moment extra zwaar was bemand met enige tientallen soldaten, een detachement van de Friese Gardes, verging.

Dwinger, Hulk, 18/22 st. 140' x 37' x 9'. Gebouwd 1782 op de werf van de Admiraliteit van Friesland te Harlingen door J. Sweelus. Bijzonderheden: Schip onderscheidde zich van andere hulken door de bewapening met 22 stukken en door het eigenaardige driemasttuig,waarvan zowel de fokke-als de grote mast aan een stuk doorliepen tot de bramstengen. 15 maart 1793 Willem Louis Bouritius in de Blauwe Slenk door eigen vuur verbrand. Slechts 73 man worden gered, Bouritius en ruim 60 man vinden de dood. De Dwinger was een zgn. Directieschip. Directie: Organisatie tot bescherming van koopvaardij en visserij op een bepaalde route of een bepaald zeegebied. Men kan de directie beschouwen als een particuliere organisatie,die een gedeelte van de taak van de staatsmarine had overgenomen. Zij had daartoe het recht verkregen omvoor de betrokken tak van scheepvaart bindende voorschriften uit te vaardigen en belastingen te heffen. Uit deze belastingen werden ondermeer het onderhoud en de exploitatie van de door haar in zee gebrachte escorte-vaartuigen (directieschepen) bekostigd.

Rechten
CC BY-NC-ND 4.0
Museum
Hannemahuis
Identificatie
Titel
s ‘Lands Hulk van Vriesland, de Dwinger genaamt, leggende ten anker, voor de Haven van Harlingen, Feb[rua]ry 1793.
Objectnummer
000132
Objectcategorie
Waterverfschildering
Materialen
gouache (waterverf), inkt
Vervaardiging
Vervaardiger
M. L.
Datering
1793
Meer informatieMinder informatie