Naar overzicht
Bewaren
Delen
Dit object delen

Friesch Compotoir Almanak, 1778 (met aantekeningen van de Harlinger doopsgezinde familie Huidekoper 1778-1781)

Johannes Seydel

Boek, Friesch Comptoir Almanak, gedrukt te Leeuwarden bij Johannes Sydel, boekverkooper op den hoek van de Koningstraat, over de Cancelarie, 1778.
Friese Almanak met zilveren beslag waarin een familiewapen met twee gaande leeuwen naar links onder elkaar, afkomstig van doopsgezinde familie Huidekoper, Harlingen. Bij het onderste beslag ontbreekt het oogje. Ook de sluitpin ontbreekt.. Bewerkt lederen omslag.
Op de niet bedrukte bladzijden handgeschreven aantekeningen, uitgaven, een culinaire recept voor Poffen, opbrengsten van boomgaard (diverse appelrassen en peren) en boter.
Aan "Broeder P. Huidekoper" wordt geleverd: boter, appels, stoofperen, rookvlees, spekham.
Er wordt betaald voor vaatjes zeep (van Neef Fontein), jenever, zakken zout (van Broeder Fontein), ankers beste en gemene rode en witte wijn, de siroopkan gaat diverse keren naar Harlingen. In december worden er eieren naar Harlingen gestuurd, naar Broeder Fontein, en Neef Dirk Fontein.
Achterin 3 kartonnen bladen met genealogische aantekeningen in potlood:
blad 1r "Jan Slet 1779"
blad 1v: Lambartus T. Tieboel, Riekje T. Lambsma, Aafke T. Lambsma, dochters van TS Lambsma.
blad 2r: Dina Lambsma Tuinhout, Dina Lambsma Tuinhout, Jan Kornelis Bakker is overleeden den 22 februari 1835.
blad 2v: Pieter oud 23 Jaar legt Nijesengen begraven.
Daarachter 31 bladen met aantekeningen in pen in bruin, beginnend 12 mei 1778, eindigend 4 april 1781.

Lambertus Tieboel, requirant, woont 1813 te Workum (akte Notarieel Archief Workum).

Rykje Teekles Lambsma, geb Tzummarum 7 oktober 1765, overl 57 jr oud te Harlingen 16 maart 1823, dochter van Teekle Simons Lambsma en Dina Huidekoper; weduwe Hayo Tuinhout (Grote Bredeplaats E-061); moeder van minderjarige Dina Lambsma Hayos Tuinhout (testamentair erfgenaam; voogd is Simon Lambsma, ontvanger Minnertsga); stiefmoeder van Jacomina en Elisabeth Hayes Tuinhout (genoemd in testament dd 24 februari 1813); zuster van genoemde Simon en Aafke Lambsma. Memories van successie Harlingen.

Aafke Teekles Lambsma, geb Franeker, overl 60 jr oud 12 november 1828 wonende te Minnertsga; dochter van Teekle Simons Lambsma en Dina Huidekoper; zuster van wijlen Simon Lambsma, in leven belastingontvanger (overleden 31/3/1826: ingesteld vruchtgebruik ad fl. 23.258,44 vervalt nu ook aan hun nichtje Dina); geen kinderen; tante van Dina Lambsma Tuinhout (vrouw van Anneus Harmens, negotiant Harlingen) (zustersdochter: enige ab intestato erfgenaam). Saldo fl. 22.009,97. Memories van successie Franeker.

Dina Lambsma Tuinhout, dochter van Hayo Tuinhout, rijksambtenaar, en Rykje Lambsma, geb Harlingen 14 december 1806, trouwt 19 jr oud te Harlingen 17 augustus 1826 Anneus Harmens, 21 jr oud, koopman (later zeehandelaar) geb Harlingen, zv Wyger Harmens, zeehandelaar, en Elizabeth Mollema.
Kinderen uit dit huwelijk:
Elizabeth Harmens, geb Harlingen 26 maart 1828.
Hayo Harmens, geb Harlingen 4 augustus 1829.
Wyger Harmens, geb Harlingen 5 november 1831.
Rijkje Harmens, geb Harlingen 11-09-1833.
Johanna Sophia Harmens, geb Harlingen 10 februari 1837.

Jan Cornelis Bakker, 23 jr oud, fuselier in de 2e Compagnie van het reserve batallion der 18e afdeling Infanterie, in garnizoen te Vlissingen Zeeland, overl te Vlissingen in het garnizoensziekenhuis op 21 februari 1835, zoon van Cornelis Sjoerds Bakker en Dieuwke Pieters, geb en wonende te Barradeel in Friesland. Broer van Pieter, Sjoerd, te Sexbierum, Antje, Trijntje (vrouw van Ane Atses Kuiken), Dieuwke (vrouw van Cornelis Jans Vrieswijk) en minderjarige Johannes Cornelis Bakker. Memorie van successie Franeker.

Rechten
CC BY-NC-ND 4.0
Museum
Hannemahuis
Identificatie
Titel
Friesch Compotoir Almanak, 1778 (met aantekeningen van de Harlinger doopsgezinde familie Huidekoper 1778-1781)
Objectnummer
000036
Objectcategorie
Almanakken
Materialen
leer, zilver, papier
Vervaardiging
Vervaardiger
Johannes Seydel
Datering
1778
Meer informatieMinder informatie