Naar overzicht
Bewaren
Delen
Dit object delen

Amerikaanse windmotor

De hoge windmolen of zgn. Amerikaanse windmotor op de polderdijk nabij het Grietsmansrak aan de Kromme Ee beheerst, net als vroeger, op dominante wijze het landschap.
De naar Amerikaans model gebouwde windmolen van het type "Hercules Metallicus", uit Duitsland werd in 1926 naast hotel-restaurant Ie Sicht op de Headammen geplaatst. De molen is geimporteerd door de Rotterdamse Handelmaatschappij R.S. Stokvis & Zonen. Het ontwerp was van architect Lourens. De molen bemaalde vroeger de gehele polder De Warren. In de winterperiode werd de deur in de waterloop opengezet, waardoor de polder onder water liep. Zo werd voorkomen, dat er schade aan de polderdijken zou ontstaan. In 1962 werd de molen buiten gebruik gesteld en vervangen door een elektrisch gemaal.
In 2000 is de molen na een grondige restauratie eigendom geworden van It Damshus en opnieuw in gebruik genomen op zijn huidige locatie enkele kilometers ten noordoosten van De Veenhoop. Daar bemaalt hij aan de Binnenringvaart het natuurontwikkelingsproject Petgatten De Feanhoop van It Fryske Gea.
De toren met windrad staat nu op een betonnen onderbouw. Op de onderbouw bevindt zich een nieuw houten molenhuis, dat om de voet van de toren is gebouwd. De inlaat is voorzien van een ijzeren krooshek, waarachter de ijzeren vijzel. In de waterloop is een houten wachtdeur. De stalen toren heeft een ladder en een houten platform. Het windrad heeft een vlucht van ca elf meter en telt 30 gegalvaniseerde ijzeren bladen. De molen is voorzien van twee vanen: een hoofdvaan en een zijvaan. De eerste dient voor de zelfregeling naar de windrichting; de tweede voor de zelfregeling naar windsterkte. Aan de arm van de vanen hangt een ijzeren trapje.

Rechten
CC BY-NC-ND 4.0
Museum
It Damshûs
Identificatie
Titel
Amerikaanse windmotor
Objectnummer
OP0018
Objectcategorie
Amerikaanse windmotor
Materialen
beton, hout, metaal
Vervaardiging
Vervaardiger
Datering
1926
Meer informatieMinder informatie
Uit hetzelfde thema