Naar overzicht
Bewaren
Delen
Dit object delen

Het Houten Hemeltje van dominee van der Brugghen

Drachten en twee vrijwilligers. MBO-opleiding De Friese Poort

Architect Luitje de Goed ontwierp voor ds. G.A. v.d. Brugghen een polderkerkje voor de Beetster bevolking in de Beetster polder.
Het werd gebouwd op een kavel aan de Prikkewei in Nieuw Beets (nu nr. 63), dat in bruikleen werd verkregen van Baron, Rijnhard van Lijnden.
Op 25 december 1891 werd het kerkje, dat in de volksmond "It Houten Himeltsje" werd genoemd, geopend. Ds. v.d. Brugghen plaatste een bord voor de kerk, dat uit protest van de bevolking met modder werd ontvangen. De dominee had een probleem. Op donderdag (polderdag) en zondagsavonds was v.d. Brugghen in de Beetster Polder. Op donderdagavond hield hij zijn bekende snertpreken om de hongerige bevolking naar de kerk te lokken. Het kerkje had 150 zitplaatsen, maar tijdens de snertpreken moesten veel bezoekers staan. Na afloop van de preek overnachtte hij soms in de consistoriekamer.
In 1911 werd het kerkje weer afgebroken en verhuisde naar Houtigehage. Daar diende het als "sociale werkpplaats".
Deze replica van It Houten Himeltsje werd op 3 mei 2003 door Mr. ing. Joan v.d. Brugghen (nazaat van de dominee) geopend.
Inventaris van het kerkje:
vier petroleumlampen; kerkorgel met dubbelklavier (Mannborg Harmonium, 8756. No. 729880); hanger voor kledingborstel (houtsnijwerk); kammenbakje (houtsnijwerk); dienblad (houtsnijwerk); kapstok (houtsnijwerk); kachel merk RIKA; boekenkist; gereedschapskist; tafel; drie naaimachines; naaidoos met inhoud; fornuis; collectezak; trapnaaimachine; twee kaarsenstaanders; vitrine met Adelskerk; traporgel (Julm Malcolm en Zn);
Buiten: Grafsteen van dominee v.d. Bruggehn.

Rechten
CC BY-NC-ND 4.0
Museum
It Damshûs
Identificatie
Titel
Het Houten Hemeltje van dominee van der Brugghen
Objectnummer
OP0007
Objectcategorie
Noodkerkje Het Houten Hemeltje
Hoogte
950 cm
Breedte
Vervaardiging
Vervaardiger
Drachten en twee vrijwilligers. MBO-opleiding De Friese Poort
Datering
1891-12-25 - 2003
Meer informatieMinder informatie