Naar overzicht
Bewaren
Delen
Dit object delen

Mesthekkel of mesthaak van metaal met houten steel gebruikt voor het leegmaken van mestkarren

onbekend

Betreft een metalen mesthekkel of mesthaak met een lange houten steel zonder handvat. De mesthaak heeft vier gebogen tanden met een onderlinge afstand van 4 centimeter. De tanden lopen van een driehoeksvorm met een platte zijde aan de werkkant over naar een platte vorm met aan het uiteinde een punt. De houten steel is aan de vork bevestigd door middel van een slotbout en een ring (Fries: bjirk) die een uitgesmede tong van de vork (de zogenaamde arend) omklemt.
De mesthekkel of mesthaak (Fries: útklauwer) is een variant op de mestvork. De haak heeft drie of vier scherpe tanden die in een hoek van ongeveer 90° zijn gebogen. De steel is vaak van essenhout. Men gebruikte mesthaken in de landbouw vooral bij de potstalmethode en op het gemengde bedrijf bij de bemesting met stalmest. Nadat de meststof, bestaande uit plaggen, stro, strooisel en koemest, naar het land was gebracht, gebruikte men de mesthaak om de mest van de kar te trekken en in hoopjes op het land te leggen. Deze hoopjes werden later met een mestvork of riek over het land verspreid en vervolgens met ploegen in de grond gewerkt.

Identificatie
Titel
Mesthekkel of mesthaak van metaal met houten steel gebruikt voor het leegmaken van mestkarren
Objectnummer
FLM-87-282
Materialen
metaal, hout
Hoogte
175 cm
Breedte
18 cm
Vervaardiging
Vervaardiger
onbekend
Meer informatieMinder informatie
Uit hetzelfde thema