Naar overzicht
Bewaren
Delen
Dit object delen

Draineerhaak, leghaak of drainagebuizenlegger van metaal gebruikt om drainagebuizen in de gegraven sleuf te plaatsen

onbekend

Betreft een metalen draineerhaak, leghaak of drainagebuizenlegger met een ronde houten steel. De steel is deels afgebroken. De draineerhaak bestaat uit een ijzeren staaf die gebogen is in een U-vorm en aan de andere zijde eindigt in een punt. Deze staaf gaat in het midden van de haak over in een gesloten vouwsteelhuis met een lip. Door deze lip en de steel zit een slotbout. De haak is in een rechte lijn met de steel bevestigd. Op de steel zijn de letters D en H ingekerfd.
Een draineerhaak, leghaak of drainagebuizenlegger werd gebruikt om draineerbuizen in de reeds geboorde of gegraven sleuf te leggen. Nadat met een smalle steekspade op zogenaamde tweesteeks diepte een drainsleuf gegraven was en twee steken grond waren verwijderd, werd de sleuf met een draineerboor (Fries: draineerboar) op de gewenste diepte gebracht. Voor de eerste werkgang gebruikte men een type draineerboor met een korte steel (ongeveer 65 centimeter). Bij de tweede werkgang werd gebruik gemaakt van een type met een langere steel (ongeveer 200 centimeter). Met deze spade, de drainlepel of schuimschop, werd de bodem van de sleuf vlak gemaakt. Zo kreeg men een sleuf met een optimale vorm om de gebakken draineerbuizen met een draineerhaak in te leggen. Men hoefde niet meer grond af te graven dan noodzakelijk. Om het drainagesysteem optimaal te laten functioneren, dienden uiteraard de draineerbuizen onder afschot (20 centimeter per 100 m) te worden aangelegd.

Identificatie
Titel
Draineerhaak, leghaak of drainagebuizenlegger van metaal gebruikt om drainagebuizen in de gegraven sleuf te plaatsen
Objectnummer
FLM-99-057
Materialen
metaal, hout
Hoogte
162 cm
Breedte
24.5 cm
Vervaardiging
Vervaardiger
onbekend
Meer informatieMinder informatie
Uit hetzelfde thema