Naar overzicht
Bewaren
Delen
Dit object delen

Borstbeeld van brons op een houten sokkel voorstellende Riemer Veeman, gemaakt door August Falise

August Falise

Betreft een bronzen borstbeeld van R.M. Veeman. Het staat op een kolomvormige houten sokkel met een verbreding aan de onderzijde. Op de voorzijde is een koperen plaatje gemonteerd waarop is vermeld: DE BOER MOAT SELS DE LEYE HA. Dat betekent: de boer moet zelf de teugels in handen hebben. Op de zijkant van het beeld staat de naam van de vervaardiger, August Falise (1875-1936), een Nederlandse beeldhouwer en medailleur.
Riemer Veeman (1867-1928) ging als boerenzoon naar het Leeuwarder gymnasium (1881-1886), werd directeur van drie zuivelfabrieken (1891, 1893 en 1897), was lid van bestuur van de in 1897 opgerichte Bond van Coöperatieve Zuivelfabrieken in Friesland en bovendien voorzitter van deze bond (1905-1910). In 1898 werd Veeman secretaris van de in dat jaar opgerichte Friese Coöperatieve Zuivel-Export Vereniging (dat later Frico is genoemd). In 1900 was hij de eerste zuiveldirecteur die zich aansloot bij het streven van de fabrieksarbeiders voor betere omstandigheden. In 1912 werd hij lid van verdienste Bond van Zuivelfabrieken. Veeman was samengevat een coöperator-propagandist. Hij streed heftig tegen de particuliere zuivelfabrieken en zijn principe was de samenwerking tussen landeigenaren, boeren en arbeiders. Als motto hanteerde hij ‘Een voor allen, allen voor een’ (naar Friedrich Wilhelm Raiffeisen (1818-1888)). Veeman bezat een opmerkelijk sprekerstalent en de boerenstand was zijn trots: ‘ 't is ons Friesland, 't zijn onze koeien, 't is onze melk'.

Identificatie
Titel
Borstbeeld van brons op een houten sokkel voorstellende Riemer Veeman, gemaakt door August Falise
Objectnummer
FLM-95-292
Objectcategorie
Borstbeeld
Materialen
brons, hout
Hoogte
177 cm
Breedte
36.5 cm
Vervaardiging
Vervaardiger
August Falise
Datering
1930
Meer informatieMinder informatie