Naar overzicht
Bewaren
Delen
Dit object delen

Mesthekkel of mesthaak van metaal met houten steel gebruikt om mestkarren leeg te maken

onbekend

Betreft een metalen mesthekkel of mesthaak met een lange houten steel. De mesthaak heeft vier gebogen tanden met een onderlinge afstand van ongeveer 6 centimeter. De houten steel is in de lengte gescheurd.
De mesthekkel of mesthaak (Fries: útklauwer) is een variant op de mestvork. De haak heeft drie of vier scherpe tanden die in een hoek van ongeveer 90° zijn gebogen. De steel is vaak van essenhout. Men gebruikte mesthaken in de landbouw vooral bij de potstalmethode en op het gemengde bedrijf bij de bemesting met stalmest. Nadat de meststof, bestaande uit plaggen, stro, strooisel en koemest, naar het land was gebracht, gebruikte men de mesthaak om de mest van de kar te trekken en in hoopjes op het land te leggen. Deze hoopjes werden later met een mestvork of riek over het land verspreid en vervolgens met ploegen in de grond gewerkt.

Identificatie
Titel
Mesthekkel of mesthaak van metaal met houten steel gebruikt om mestkarren leeg te maken
Objectnummer
FLM-94-117
Materialen
metaal, hout
Hoogte
145 cm
Breedte
23.5 cm
Vervaardiging
Vervaardiger
onbekend
Meer informatieMinder informatie
Uit hetzelfde thema