Naar overzicht
Bewaren
Delen
Dit object delen

Mesthekkel of mesthaak van metaal met houten steel gebruikt voor het leegmaken van mestkarren

onbekend

Betreft een zware kleine metalen mesthekkel of mesthaak met een houten steel. De mesthaak heeft drie gebogen tanden met een onderlinge afstand van 5,5 centimeter. De drie tanden zijn nagenoeg rond over de gehele lengte en eindigen in een scherpe punt. De houten steel is aan de vork bevestigd door middel van een slotbout en een ring (Fries: bjirk) die een uitgesmede tong van de vork, de arend, omklemt.
De mesthekkel of mesthaak (Fries: útklauwer) is een variant op de mestvork. De haak heeft drie of vier scherpe tanden die in een hoek van ongeveer 90° zijn gebogen. De steel is vaak van essenhout. Men gebruikte mesthaken in de landbouw vooral bij de potstalmethode en op het gemengde bedrijf bij de bemesting met stalmest. Nadat de meststof, bestaande uit plaggen, stro, strooisel en koemest, naar het land was gebracht, gebruikte men de mesthaak om de mest van de kar te trekken en in hoopjes op het land te leggen. Deze hoopjes werden later met een mestvork of riek over het land verspreid en vervolgens met ploegen in de grond gewerkt.

Identificatie
Titel
Mesthekkel of mesthaak van metaal met houten steel gebruikt voor het leegmaken van mestkarren
Objectnummer
FLM-90-132
Materialen
metaal, hout
Hoogte
152 cm
Breedte
15 cm
Vervaardiging
Vervaardiger
onbekend
Meer informatieMinder informatie
Uit hetzelfde thema