Water in Fryslân, lezing Karel Gildemacher

18 februari 2018 Museum Hindeloopen

Fryslân is een waterland bij uitstek. ’s Zomers gaan we graag het water op voor allerlei vormen van watersport en ’s winters beleven we er, als het even kan, veel schaatsplezier. Maar het water biedt nog zoveel meer.

Karel Gildemacher is een toegankelijk verteller en zal tijdens zijn lezing een gevarieerd beeld schetsen van het Friese waterlandschap. Opvallend is de brede strook met grote en kleine meren, poelen en plassen die dwars door de provincie van Stavoren naar Burgum loopt. Daartussen en er omheen ligt een groot en fijn vertakt netwerk van kanalen, vaarten en sloten waardoor alles met elkaar in verbinding staat.

Al die vaarwateren en -wegen hebben een eigen levensverhaal. Gildemacher gaat o.a. in op het ontstaan ervan en de veranderingen door de eeuwen heen. Veel van het nu aanwezige water is door de natuur gevormd. Maar ook menselijke activiteiten zoals turf- en zoutwinning zijn van grote invloed geweest op het Friese landschap. Soms gaat de geschiedenis van het waterlandschap duizenden jaren terug, soms zijn de veranderingen van recente datum.

Gildemacher heeft zich tientallen jaren lang verdiept in alle ins en outs van de Friese binnenwateren, wat in 2015 resulteerde in zijn boek: Het Friese water. Hij laat ons delen in zijn enthousiasme over het Friese water dat zo mooi, afwisselend en onvoorspelbaar is. Het speelde en speelt nog steeds een grote rol in de landbouw, de scheepvaart en de visserij en daarmee in het leven van de Friezen.