Wat een gouden tijd? De kindertijd in de 17e eeuw

22 februari 2022 t/m 27 februari 2022 Museum Dekema State

In het kader van ‘Help pake en beppe de vakantie door ‘ organiseert Dekema State in Jelsum een kinderexpositie van dindag t/m zondag 22-27 februari van 13-17 uur.
Het thema is dit jaar ‘ wat een tijd’ en Dekema State zoomt daarbij in op de Gouden Eeuw,

Later dit jaar komt er een expositie over Occa Ripperda. Zij was het nichtje dat van 7 tot 14 jaar verbleef bij haar oom en tante om een goede opvoeding te ontvangen. Daarna klom ze op tot hofmeesteres aan het Zweedse Hof.

Hoe groeide je als kind op in de 17de eeuw?  En hoe was dat als je ouders weinig of juist veel geld hadden? Ging je naar school of…..? Kijk mee hoe schilders uit deze tijd dit laten zien, en kan jij antwoord geven op de vragen?

De expositie ‘Wat een gouden tijd? De kindertijd in de 17de eeuw’ toont verschillende facetten uit de kinderwereld van de Gouden Eeuw met een korte toelichting. De kinderen zullen bij de expo-quiz vooral op de details in schilderijen worden gewezen. Uiteraard is er na afloop een beloning!

Kinderen gratis toegang met medeneming van een volwassene.

www.dekemastate.nl