Verhalenavond met Mindert Wijnstra

30 april 2019 Tresoar

“Verhalenvertellen is de kunst om het publiek mee te nemen in de wereld van de verbeelding. Maar een goed verhaal vermaakt de mensen niet alleen, het verbindt ook, brengt mensen dichter bij elkaar. Verteller en publiek delen samen een bijzondere ervaring.” Aldus Mindert Wijnstra over het vertellen van verhalen.

Het programma ziet er als volgt uit:

19.45: Inloop en ontvangst
20.00: Opening en mededelingen door voorzitter Jannie van der Kloet. De financiële zaken in het kort door penningmeester Meindert Reitsma en mededelingen van de kascommissie
20.15: Verhalen van Mindert Wijnstra
20.45: Pauze
21.10: Meer verhalen van Mindert Wijnstra
21.50: Afscheid bestuursleden
22.00: Sluiting

Aanmelding voor deze avond wordt zeer op prijs gesteld. Dat kan telefonisch (058-789091 of 058-7890740) of via e-mail info@tresoar.nl.

Voor mensen die Vriend zijn van Tresoar is de avond gratis, voor anderen is de entree vijf euro. Je kunt natuurlijk ook meteen lid worden van de Vrienden.