Tussen hemel en aarde. Landschap en religie in de Griekse wereld – lezing door Christina Williamson

05 april 2024 Tresoar

Religie was de adem van de oude wereld – de goden waren overal. Maar in plaats van zelf goddelijk te zijn, werd de natuur beschouwd als een bemiddelaar tussen de goden en de mensen, een medium waardoor goden en mensen met elkaar communiceerden. Landschappen werden gearticuleerd door het goddelijke, denk maar aan Demeter’s controle over de productieve cyclus van cultiveren, Dionysos’ associatie met wijngaarden en vruchtbaarheid, nimfen in de bossen en bronnen, Zeus en Kybele op bergtoppen, Pan in grotten, en natuurlijk de vele personificaties van rivieren, etc etc. In deze lezing introduceert Dr. Williamson verschillende soorten natuurlijke elementen die geassocieerd werden met cultusplaatsen, waarvan sommige zeer politiek werden, en brengt ter discussie de vraag hoe ‘heilige landschappen’ de identiteit van hun lokale gemeenschappen vormgaven.

Christina Williamson

Christina Williamson is Universitair Hoofddocent Oude Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar zij onderzoek uitvoert over heiligdommen en hun impact op steden in de Klein Azië (west-Turkije). Zij is auteur van  Urban Rituals in Sacred Landscapes in Hellenistic Asia Minor (Leiden 2021). Momenteel is zij vooral bezig met het traceren en interpreteren van menselijke interacties met de goden en elkaar bij het heiligdom van Asklepios vlakbij Pergamon, door het begrip van ‘deep mapping.’

De lezing is gratis en wordt gegeven in het kader van de Week van de Klassieken. Tijdens deze week wordt er extra aandacht gevraagd voor de Klassieke Oudheid.

Graag aanmelden om zeker te zijn van een zitplaats.