Tjitze de Boer

02 oktober 2016 Historisch Centrum Leeuwarden

Philippus Breuker vertelt over leven en werk van Tjitze de Boer (Wirdum 1866 – Den Haag 1942). Deze geleerde boerenzoon studeerde achtereenvolgens theologie en semitische talen en werd later o.a. conservator Fries Museum en hoogleraar UvA. Zijn hoofdwerk Geschichte der Philosophie im Islam, wordt nog beschouwd als baanbrekend; zijn onderzoek m.b.t. landbouwhistorie eveneens.

Activiteit mede ter gelegenheid van het nationale Weekend van de Wetenschap.