Tentoonstelling: ‘Waling Dykstra – Foarútgong’

21 september 2019 t/m 05 januari 2020 Tresoar

Waling Dykstra (1821-1914), bakker, boekbinder en -verkoper, is een van de belangrijkste grondleggers van de Friese literatuur. Bijna 75 jaar lang leerde deze autodidact de Friezen hun eigen taal te lezen en te schrijven, erin te zingen en toneel te spelen. Zijn invloed, als schrijver, dichter, journalist en volkskundige, op de Friese taal en de Friestalige cultuur is groter dan die van welke andere schrijver ook. Zijn maatschappijkritische toon, strijd voor het Fries en inzet voor sociale gerechtigheid en emancipatie verdienen meer dan honderd jaar na zijn dood nieuwe aandacht. Met de tentoonstelling ‘Waling Dykstra – Foarútgong’ brengt Tresoar Waling Dykstra weer terug in het Fryslân van vandaag.

De tentoonstelling is vanaf 21 september te zien in Obe, podium voor literatuur, kunst en taal. Rondom de tentoonstelling worden verschillende activiteiten georganiseerd, die de verbinding leggen tussen het thema van de tentoonstelling en actuele, relevante onderwerpen. Dichters, muzikanten en kunstenaars brengen de dialoog op gang. Hoe gebruik jij Spoken Word om je uit te spreken in de taal die het meest dichtbij ligt?

De expositie is geopend van dinsdag t/m zondag van 11.00 tot 17.00 uur. Toegang is gratis.