Symposium over Geert Aeilco Wumkes

12 september 2019 Tresoar

Symposium over Geert Aeilco Wumkes

Op 12 september is er een symposium ter ere van Geert Aeilco Wumkes (4 september 1869 – 7 mei 1954). We staan stil bij de 150e geboortedag en de 65e sterfdag van een man die in de eerste helft van de 20e eeuw een van de dragers van de Friese taal en cultuur was. Een fascinerende man die allerlei functies en activiteiten op zijn naam schreef en nog steeds een bron van inspiratie voor ons is. Van 1924-1949 was hij bibliothecaris van de Provinciale Bibliotheek van Friesland, een van de voorlopers van Tresoar.

​In drie lezingen gaan de volgende sprekers in op deze veelzijdige bieder:

Jelle Krol, ‘Wat beweegde Wumkes: Tusken Friezendom en Kristendom’
Bert Looper, ‘Hie Wumkes hier? De romantikus en harsenskraper tusken de boeken’
Liuwe Westra, ‘ “Mei in fleurich, striidfeardich sin teach ik nei it kampfjild”, Wumkes as strateech op it mêd fan it bibeloersetten’

Wil je aanwezig zijn op deze Wumkes-middag op donderdag 12 september in Tresoar? De inloop is om 14.30 uur en de lezingen worden gehouden tussen 15.00 – 16.30 uur. Aan het einde van het symposium is er een hapje en een drankje.

De toegang is gratis.