expositie Stormhout

23 september 2017 t/m 07 januari 2018 Natuurmuseum Fryslân

Van 23 september 2017 tot en met 7 januari 2018 is de expositie Stormhout te zien in het Natuurmuseum Fryslân. Vier kunstenaars gebruikten hout van omgevallen bomen uit de gemeente Leeuwarden om meubelstukken en andere voorwerpen van te maken. Het resultaat is te zien in Stormhout.

Tijdens de grote storm van 2013 sneuvelden maar liefst duizend bomen in de gemeente Leeuwarden, waarvan een groot deel in het Leeuwarder bos. Toen de wind weer ging liggen bleek het bos te zijn veranderd in een ware ravage. Een deel van de gevelde bomen is blijven liggen zodat allerlei soorten dieren en planten, zoals mossen, paddenstoelen en mieren, daarvan profiteren. Een groot deel van de bomen moest echter geruimd worden. Kunstenaars Ineke van der Blom, Sibe Jan Kramer, Erik Heere en Martijn van Houten gingen met het hout aan de slag. Bomen die gebruikt werden zijn eik, plataan, linde, es, berk, honingboom, populier, wilg en els.

Initiatiefnemer van het project is Erik Heere. Hij vertelt: “Het maken van meubels van de omgewaaide bomen zorgt ten eerste voor verduurzaming van de bomen want er wordt bespaard op het kappen van bomen voor het maken van meubels. Ten tweede hebben veel mensen een emotionele binding met de boom die voor hun huis, of in hun tuin stond. Met “Stormhout” leeft de boom, in een andere vorm, nog door.

Naar aan­lei­d­ing van de storm kwam ik op het idee om een project te starten. Met Stormhout wil ik zoveel mogelijk omge­waaide bomen een tweede leven geven als meubel­stuk. Voor dit plan heb ik con­tact gezocht met de gemeente Het Bildt en de gemeente Leeuwar­den. Beide gemeen­ten reageerden ent­hou­si­ast. Het plan was om in beide gemeen­ten, in samen­werk­ing met andere meubel­mak­ers, pro­jecten op te zetten waar­door de stormmeubels ook een echte bestem­ming kri­j­gen.” “Het maken van meubels van de omge­waaide bomen zorgt ten eerste voor ver­du­urza­m­ing, want er wordt bespaard op het kap­pen van bomen voor het maken van meubels. Ten tweede hebben veel mensen een emo­tionele bind­ing met de boom die voor hun huis, of in hun tuin stond. Met Stormhout leeft de boom, in een andere vorm, nog door.”

Pronkstuk van de tentoonstelling is een trouwtafel, gemaakt in opdracht van de gemeente Leeuwarden. Na de tentoonstelling in het Natuurmuseum verhuist de trouwtafel naar de Oranjezaal in het stadhuis waar hij echt gebruikt zal worden.