SOAN-Heit een ontmoeting

03 maart 2024 t/m 23 april 2022

In de tentoonstelling SOAN-Heit komen twee werelden bijelkaar. Die van Simon Haringa (1953, Amsterdam) en die van zijn vader Harmen Haringa (1920-2000, Heeg).

Er zijn 24 drieluiken te zien, bestaande uit 2 foto’s en een gedicht. De bezoeker kijkt mee door de ogen van Simon, die zoekt naar rust en balans in een grote, hectische wereld. Twintig jaar na zijn dood, sluit Harmen postuum aan bij de foto’s van zijn zoon met zijn Friese gedichten. Hij laat daarin zien hoe hij zich verhoudt ten opzichte van zijn omgeving, zijn geloof en ook zijn terugkerende twijfel.

Simon vertrekt in 1979 naar Amsterdam. Hij bereist en verkent de wereld op zoek naar vrijheid. Harmen zoekt zekerheid in het hem vertrouwde Fryslân. Ogenschijnlijk hebben hun werelden niet veel met elkaar gemeen. Maar Simon fotografeert en Harmen schrijft. Beiden reageren sterk op prikkels uit hun omgeving en voelen de noodzaak hun gevoelens te uiten. Is hun wereld dan wel zo verschillend? Vertellen ze niet eenzelfde verhaal? Leidraad voor deze expositie is de kringloop. Het volgt de seizoenen en vertelt tegelijkertijd het verhaal van de levenscyclus. Zoon en vader ontmoeten elkaar (weer ) op een snijpunt van hun leven. Voor beide komt de laatste levensfase in zicht. Dit roept vragen op en dwingt tot keuzes. Kiezen ze voor het leven nú of voor een voorbereiding op een einde?