rondleiding kie ellens

20 mei 2017 t/m 20 april 2017 Fries Museum

De tentoonstelling Beladen Landschap combineert op bijzondere wijze kunst met geschiedenis. Deze tentoonstelling kwam dan ook tot stand als een samenwerking tussen Hans Groeneweg, publieksconservator Fries Verzetsmuseum, en Kie Ellens, curator hedendaagse kunst. Op drie data geeft Kie Ellens een gratis instap rondleiding door de tentoonstelling.