Pake en Beppe week: Friese Modelbouw Club en Modelspoor Museum samen te zien.

27 februari 2016 t/m 06 maart 2016 Het Nationaal Modelspoor Museum

Activiteiten in de Pake en Beppe week: eenmalig te zien, een levendige Hollandse modulebaan van de Friese Modelbaan Club uit Leeuwarden (circa 70 m2), expositie Pakes Blik (van voor de oorlog) en speurtocht door het museum met attentie.

Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag van 10.00-17.00 uur, maandag en zondag van 13.00-17.00 uur