Op zoek naar de Grensleeuw

15 oktober 2016 t/m 30 oktober 2016 Heerenveen Museum

Wist je dat de grens van de grietenijen (gemeenten) Aengwirden, Schoterland en Haskerland dwars door het centrum van Heerenveen, en zelfs door een slaapkamer liep? Op de Oude Koemarkt is nog steeds te zien waar de grens lag. Precies op de plek waar de drie grietenijen elkaar raken, stond een standbeeld van een leeuw, de grensleeuw.