Noorderlicht foto-expositie Eddo Hartmann

28 september 2019 t/m 05 januari 2020 Natuurmuseum Fryslân

Al vaker was er een fototentoonstelling van Noorderlicht te zien in het Natuurmuseum Fryslân te Leeuwarden. Noorderlicht is een veelzijdig en internationaal podium voor documentaire fotografie dat dit jaar zijn dertigjarig jubileum viert. Van 28 september 2019 tot en met 5 januari 2020 is er werk te zien van Eddo Hartmann getiteld: The Collective Landscape.

Noorderlicht en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) continueren hun samenwerking in de reeks ‘Imagining Science’. Daarin krijgt een fotograaf de opdracht om een wetenschappelijk onderzoeksveld te verbeelden in relatie tot het Noorderlicht festival-thema van het betreffende jaar. Deze langjarige samenwerking heeft als doel een veelzijdig en autonoom artistiek beeld van het wetenschappelijke leven te geven. De opdracht voor 2018 ging naar Eddo Hartmann. Tijdens het Noorderlicht-festival 2018 ‘IN VIVO’ was al een deel van het werk te zien, van 28 september 2019 t/m 5 januari 2020 wordt de integrale serie ‘The Collective Landscape’ tentoongesteld in Natuurmuseum Fryslân.

Het Nederlandse landschap staat zwaar onder druk door de verschillende aanspraken op de beperkte ruimte. Het is uitermate lastig om het landschap te beschermen als een collectieve waarde en het vervolgens ook nog voor te bereiden op de toekomst. In de strijd om de ruimte komen economisch zwakkere functies zoals ‘biodiversiteit’ vaak op de laatste plaats.

Van trekvogels tot landbouw
Aan de RUG wordt vanuit verschillende disciplines onderzoek verricht naar landschap, natuur, landbouw en ecosystemen. In opdracht van de RUG en Noorderlicht verbeeldt Hartmann de specifieke onderzoeksgebieden van hoogleraren Theunis Piersma (trekvogelecologie), Han Olff (ecosystemen en natuurinclusieve landbouw) en Henk Folmer (milieueconomie en landbouwdiversiteit) en de mensen met wie zij samenwerken. Hartmann liet zich hierbij inspireren door het concept ‘Collective Landscape’ van Britse landschapsarchitect Sir Geoffrey Jellicoe, die het landschap zag als een gemeenschappelijke kunstuiting van de mensheid. Om dit te benadrukken plaatste Hartmann in een aantal gevallen zelf aanvullende verlichting op locaties waar de wetenschappers met veldonderzoek bezig waren.

Eddo Hartmann (Nederland, 1973) studeerde aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten (KABK) in Den Haag. Eerdere projecten waren onder andere de fotoboeken ‘Hier Woont Mijn Huis’, een persoonlijke serie over zijn ouderlijk huis, en ‘Setting The Stage – North Korea’, over het leven van Noord-Koreanen in de hoofdstad Pyongyang.