Museum Universiteit

12 mei 2019 Fries Museum

Hoe vind je handig en snel oude uitzendingen terug in een radio-archief van maar liefst 2300 uur? Binnen het project FAME wordt een automatische spraakherkenner voor het Fries ontwikkeld ten behoeve van de ontsluiting van het archief van Omrop Fryslân. De uitdaging? Het bouwen van een systeem dat zowel Fries als Nederlands herkent (code-switching). Hoe is deze spraakherkenner tot stand gekomen en waarom is dit archief zo interessant voor taalonderzoekers en publiek? In deze lezing door Jelske Dijkstra tijdens de Museum Universiteit wordt het duidelijk.

Dr. Jelske Dijkstra studeerde logopedie aan de Hanzehoogeschool Groningen en algemene taalwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Na haar promotieonderzoek naar tweetalige (Fries-Nederlandse) taalontwikkeling van peuters bij de Fryske Akademy en de UvA, promoveerde ze in 2013. Hierna werkte ze als docent bij onder andere de opleiding Europese talen en culturen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Momenteel werkt ze als postdoctoraal onderzoeker bij de Fryske Akademy bij het project FAME. Hier doet ze onderzoek naar het wisselen van taal, ‘code switching’.

De Museum Universiteit is een samenwerkingsverband tussen Campus Fryslân – University of Groningen, Fries Museum en Tresoar.

Datum: zondag 12 mei 2019
Tijd: 11.30 – 12.30
Locatie: Tresoar, Boterhoek 1, Leeuwarden
Reserveren: via de website van de RUG

De lezing is gratis bij te wonen, in verband met een beperkt aantal zitplaatsen verzoeken wij u wel een kaartje te reserveren.