Museum Weekend: Lezing Prof. Dr Yme Kuiper

14 april 2019 It Damshûs

Lezing Prof. Dr. Yme Kuiper: ‘Tussen Recht voor Allen en Verlosserschap: het charisma van
Ferdinand Domela Nieuwenhuis’.

In 1919 overleed Ferdinand Domela Nieuwenhuis. In dit jaar vinden in Fryslân op tal van plaatsen activiteiten plaats rond Domela Nieuwenhuis.

Professor Yme Kuiper opent deze middag ook de expositie over Domela in het Damshûs.
Prof. dr. Yme Kuiper is emeritus hoogleraar aan de RU Groningen.
Hij bekleedde een bijzondere leerstoel “Historische buitenplaatsen en landgoederen” en een bijzondere leerstoel “Historische antropologie en Antropologie van religie”.
Hij publiceerde meerdere artikelen over Ferdinand Domela Nieuwenhuis en was betrokken bij de verschijning van
een aantal boeken over hem.