Middeleeuws ambacht: Drinkhoorns

10 december 2022 Fries Museum

Ambachtelijke workshop bij Vrijheid, Vetes, Vagevuur

De vrije Fries houdt in de volle en late middeleeuwen lang vast aan oude gewoontes. Daardoor blijven sommige heidense gebruiken langer bestaan dan elders. Op belangrijke momenten drinken de Friezen bijvoorbeeld gezamenlijk uit een rijkversierde runderhoorn. Omdat je ’m niet neer kunt zetten moet ’ie wel leeggedronken worden. Aanzienlijke families, kloosters, kerken en gilden bezitten vaak hun eigen, prachtig versierde drinkhoorns.

Tijdens deze workshop versier je een drinkhoorn met een metalen rand en gestempelde plaatjes. Voorafgaande aan de workshop doe je inspiratie op in het museum, een gids vertelt je meer over de rijkversierde drinkhoorns die we in de tentoonstelling laten zien. Onder leiding van archeoloog Sebastiaan Pelsmaeker werk je in het museumatelier aan je eigen drinkhoorn.