Living library

05 mei 2024 Fries Museum
Onbekend maakt onbemind. In Living Library gaan deelnemers in gesprek met mensen die om wat voor reden dan ook ver van hen af staan. Bijvoorbeeld omdat ze als soldaat hebben gevochten in een oorlog, of omdat ze autistisch zijn, of opgegroeid in een gezin dat in de Tweede Wereldoorlog met de Duitsers sympathiseerde. 

Living library
Net als in een bibliotheek leent het Fries Verzetsmuseum boeken uit; menselijke boeken. Ga met onze boeken in gesprek over je vooroordelen en onderzoek overeenkomsten en verschillen. Maar beschadig het boek niet. Je mag alles vragen, maar antwoorden is niet verplicht. De persoonlijke gesprekken resulteren vaak in wederzijds begrip en empathie, vooroordelen worden kleiner of verdwijnen zelfs. Een aantal van deze menselijke boeken zijn onderdeel van de tentoonstelling Vrijheid Nu in het Fries Verzetsmuseum. De Living Library vindt op 5 mei plaats in de tuin van het Princessehof en is daarmee onderdeel van het Bevrijdingsfestival Fryslân.

Aandachtsschenkerij
Naast levende boeken lenen, kunnen bezoekers van het Bevrijdingsfestival Leeuwarden ook gratis hun dorst lessen in de tuin van het Princessehof waar niet alleen thee maar ook aandacht wordt geschonken. Bezoekers zijn van harte welkom voor een praatje en oprechte interesse.