LEZING: Gedroomd Verleden

22 november 2018 Museum Dekema State

Lezing: “Gedroomd verleden, donderdag 22 november 2018, 19:30 uur.
Erfgoed, zeker als het gaat om gebouwen, verandert voortdurend. Als een gebouw niet wordt gesloopt, verandert het gebruik, wordt het aangepast, gerenoveerd, gerestaureerd, enz.
We houden ons zelf een spiegel voor die telkens aan gedaantewisselingen onderhevig is. Zo kunnen opvattingen over ‘waar’ we vandaan komen veranderen.
De manier waarop Dekema State de afgelopen eeuw is bewoond en gebruikt laat dat op perfecte wijze zien. De ontwikkeling van buitenplaats naar huismuseum vond niet vanzelf plaats.
Door alle veranderingen is Dekema State bij uitstek te beschouwen als ‘levend erfgoed’: in haar lange geschiedenis weerspiegelde het huis verschillende opvattingen over wat de moeite van het gebruiken, behouden en tonen waard is.
Door een beschouwing van de gedaanteverandering van met name het interieur van de State in de afgelopen eeuw probeert de spreker de veranderende denkbeelden van die periode te illustreren.

Spreker Johan de Haan heeft in Groningen gestudeerd en deed onderzoek naar Groninger interieurs in de vroegmoderne periode, waarop in 2005 een promotie volgde. Hij werkte daarna als adviseur bij onder meer het Atelier Rijksbouwmeester, en is sinds 2017 aan Museum Paleis Het Loo in Apeldoorn verbonden als hoofdconservator. Daarnaast bekleedt hij de bijzonder leerstoel Toegepaste Kunsten en Kunstnijverheid vanwege de Ottema-Kingma Stichting en is hij bestuurlijk actief, onder meer bij Vereniging Hendrick de Keyser in Amsterdam.
Aanmelden kan via: info@dekemastate.nl of via telefoonnummer: 058-257 00 20