Lezing: Friese zendingsnetwerken en zendingspraktijken

13 februari 2020 Tresoar

Op welke wijze was protestantse zending in Indonesië in de negentiende en twintigste eeuw verbonden met Friesland? In deze lezing op basis van haar Tresoar Fellowship besteedt Iris Busschers aandacht aan zendingsnetwerken in Friesland en de verbindingen die bestonden tussen zendelingen in voormalig Nederlands-Indië en Friese verenigingen en kerken. Daarbij heeft ze ook aandacht voor de representatie van zending in Friesland en de verschillende manieren waarop Friezen zich inzetten en geld inzamelden voor de zending.

De toegang is gratis, maar om zeker te zijn van een plekje is aanmelding wel nodig. Dat kan via: https://lezingirisbusschers.eventbrite.nl/