Lezing David Rijser: ‘Denken bij Homerus: primitief of hypermodern?’

11 april 2018 Tresoar

In het midden van de vorige eeuw meenden geleerden nog dat Homerus zijn opvattingen over denken en identiteit uiterst primitief waren. Maar veranderingen in onze opvattingen over geestelijke activiteit doen vermoeden, dat dit meer over het midden van de vorige eeuw dan over Homerus zegt. David Rijser doceert klassieke talen aan de Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde op een studie over kunst en literatuur in de Renaissance, Raphael’s Poetics. Zijn publicaties bestrijken een breed scala van culturele onderwerpen, met nadruk op de doorwerking van de Oudheid in latere perioden. Deze lezing wordt georganiseerd in het kader van de Week van de Klassieken. Bezoekers van de lezing krijgen het door David Rijser geschreven themaboekje ‘Portiek van de buren’ cadeau. 

Het bijwonen van deze lezing is gratis. Wel graag aanmelden via Info@tresoar.nl of telefonisch via 058-7890740 of 058-7890792.