Lezing: Bestuurders in oorlogstijd: Oldenbarnevelt, Viglius en Willem Lodewijk

14 november 2019 Tresoar

Lezing door Jan Niessen over drie machtige bestuurders uit de 80-Jarige Oorlog: Johan van Oldenbarnevelt, Viglius van Aytta en Willem Lodewijk.

Dit jaar is het vierhonderd jaar geleden dat de Amersfoorter Johan van Oldenbarnevelt na een politiek proces in Den Haag werd onthoofd. In deze lezing wordt zijn rol in de vorming van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden belicht en vergeleken met die van twee Friese bestuurders; Viglius van Aytta en Willem Lodewijk.

Johan van Oldenbarnevelt werd, vanuit zijn machtsbasis het gewest Holland, vormgever en politiek leider van de uit Habsburgse Rijk getreden Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, de voorloper van de huidige Nederlandse Staat.

De rechtsgeleerde en staatsman Viglius van Aytta bleef aan het Brusselse hof een kritische dienaar van datzelfde Habsburgse Rijk. Stadhouder Willem Lodewijk werd daarentegen een Friese en militaire steunpilaar van deze nieuwe staat.

Wat dreef deze markante bestuurders in een turbulente tijd? Wat hadden zij gemeen en waarin verschilden zij? Er worden speelse vergelijkingen gemaakt tussen toen en nu waar het gaat om Europa, nationale staten en identiteit.

Jan Niessen (1951) studeerde sociologie en promoveerde aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij werkte jarenlang als onafhankelijk onderzoeker in Brussel. Na zijn pensionering werd hij als vrijwilliger actief als stadsgids in Amersfoort. Hij schreef het rijk geïllustreerde boek Johan van Oldenbarnevelt (1547-1619). Vormgever van de Republiek (Utrecht, 2019). Het boek kan na afloop van de lezing ook voor €19.95 en tegen contante betaling worden gekocht.

Graag opgave vooraf via Eventbrite/website Tresoar.

Prijs: € 5,00 (inclusief koffie en/of thee). Vrienden van Tresoar betalen € 2,50.