Lêsber Fryslân on Tour: Franeker

25 maart 2020 Tresoar

Achttiende eeuwse bijnamen van Franekers door Paulus Liger. Waarheid of verzinsel? Theo Kuipers zal hierover vertellen. Doeke Sijens vertelt over Trinus Riemersma en Franeker. Bovendien zal hij iets vertellen over de Leesbaar Frieslandkaart die eind vorig jaar bij Tresoar is gepresenteerd. De kaart bestaat uit literaire citaten die een relatie hebben met een geografische plaats. Graag vooraf aanmelden.

Toegangskaartjes á € 7,- zijn een half uur voor aanvang van het college verkrijgbaar bij Café De Doelen. Een kaartje geeft recht op een glas fris, bier of wijn na afloop bij Café De Doelen. Graag vooraf aanmelden. Zonder aanmelding is er alleen toegang indien er plaats beschikbaar is.

Meer info: http://www.tresoar.nl/agenda/pages/l%c3%aasber-frysl%c3%a2n-on-tour-franeker.aspx#/?returnTo=/agenda