Joads ex libris yn Fryslân’

30 november 2016 t/m 30 januari 2017 Tresoar

In Tresoar wordt onder auspiciën van het Fuks Studiecentrum van woensdag 30 november 2016 tot 30 januari 2017 de tentoonstelling ‘Joods ex libris in Fryslân’ getoond. De expositiedriehoek in de studiezaal van Tresoar wordt ingericht als een waar prentenkabinet voor kleingrafiek.

Een ex libris is een eigendomsmerkje dat voor in een boek wordt geplakt. Het woord ex libris is Latijn en betekent uit de boeken van. Een ex libris bevat vaak de woorden ex libris, de naam van de eigenaar van het boek en een meestal emblematische afbeelding. Dat kan een familiewapen zijn, een monogram of een vrije voorstelling. De afbeelding is vaak sterk verbonden met de eigenaar. Soms bevat het ex libris een persoonlijke spreuk of motto. De joodse ex libris zijn vaak voorzien van Hebreeuwse tekst en de davidster komt vaak voor als embleem.

Het maken van een ex libris wordt soms als een aparte vorm van de prentkunst beschouwd. Nu nog worden ex libris met diverse grafische methodes, van houtsnede tot afdruk uit de printer, voor liefhebbers van kleingrafiek vervaardigd.

Verzamelaar en deskundige van het Joodse ex libris Chris Kooyman uit Amsterdam heeft een fraaie keuze van veertig ex libris uit zijn omvangrijke collectie gemaakt. Alle ex libris hebben een link met Joden en Fryslân. Er zijn ontwerpen te zien van bekende grafici zoals Fré Cohen, Evert Caspers en Gerard Polak.

De tentoonstelling is een initiatief van het Fuks Studiecentrum, een speciale bibliotheek van Tresoar betreffend het onderwerp Hebraïca en Judaïca.