Jan Reus: Aan welke kant sta je?

19 juni 2018 t/m 23 september 2018 Heerenveen Museum

Ongemak en onvermogen, Jan Reus (1949) maakt schilderachtige commentaren op het menselijk bestaan. Het werk van Reus kenmerkt zich door een aantal afzonderlijke stijlen. Eén daarvan, die Reus zelf de ‘pictografische’ stijl heeft gedoopt, is rijk aan betekenis, net als het welbekende pictogram dat ons de weg wijst door een luchthaven. Maar in tegenstelling tot de neutrale informatie die het pictogram verstrekt zijn de “picto’s” van Reus vaak schrijnende commentaren op het menselijk tekort.

Soms is dat tekort van metafysische aard. Het gaat dan om het onvermogen om de grote vragen des levens adequaat te beantwoorden – en dat is dan voor de kunstenaar aanleiding tot kritiek van bijvoorbeeld religies die pretenderen dat wel te kunnen. Vaak gaat het ook om een moreel of sociaal tekort, bijvoorbeeld van populistische stromingen die opgezweept en geëxploiteerd worden door de dictatuur van de nieuwe media. In dat opzicht kan Reus in tegenstelling tot het relativistische en politiek ruggengraatloze postmodernisme een moderne schilder worden genoemd, die het kritisch oordeel niet schuwt. Het is mede om deze reden dat zijn werk binnenkort te zien is in hetzelfde museum waarin ook het Ferdinand Domela Nieuwenhuis Museum gevestigd is.

De tentoonstelling: Aan welke kant sta je? is te zien in Museum Heerenveen van 19 juni tot en met 23 september 2018.