In het spoor van Grutte Pier

03 april 2016 Tresoar

Het grootscheepse onderzoek naar verwantschap met Grutte Pier krijgt op zondagmiddag 3 april een nieuwe dimensie met een drietal bijzondere lezingen. Dr. Oebele Vries (oud-docent Rijksuniversiteit Groningen) bijt de spits af met een verhaal waarin hij Grutte Pier plaatst in de context van de politieke en maatschappelijke situatie van zijn tijd. Dr. Gerrit Bloothooft (Universiteit Utrecht), betrokken bij een groot onderzoek naar familierelaties in de 19de eeuw, gaat in op de vraag in hoeverre databestanden en computersystemen ons daar wel/niet bij kunnen helpen. Dr. Maarten Larmuseau (Universiteit Leuven), die onderzoek doet op het terrein van de ‘genetische-genealogie’ zal uitleggen of het na honderden jaren nog mogelijk is om een biologische verwantschap met Grutte Pier vast te stellen.

De lezing van Oebele Vries is in het Fries, de twee andere lezingen zijn in het Nederlands.

Plaats: Multifunctioneel Centrum Pier’s Stee Harlingerweg 26 A. 8821 LC Kimswerd.

Aanvang: 14.00 uur. Inloop vanaf 13.30 uur.

Entree: € 5 euro p.p. Bezoekers die een Pierbewijs tonen € 2.50.Contante betaling bij binnenkomst. Er kan niet met een betaalpas worden betaald.
Aanmelding: Via de mail naar info@Tresoar.nl of telefonisch via 058-7890792 of 058-7890740.

In de zaal is ruimte voor 100 personen. Bij overschrijding van dit aantal wordt de aanmelding stopgezet.