‘Schatzoeken’ in Hindeloopen

22 februari 2022 Museum Hindeloopen

SCHATZOEKEN’ IN HINDELOOPEN

Op dinsdagmiddag 22 februari a.s. is er weer van alles aan de hand vanuit Museum Hindeloopen. Dan zijn kinderen van 6 – 12 jaar welkom om mee te doen aan de ‘schatgraverstocht’

door dit stadje. Omdat het niet mogelijk is om in het museum de gevraagde afstand te houden ziet de activiteit in het kader van “Help pake en beppe de vakantie door ‘ er deze keer ook weer anders uit. De kinderen kunnen hun pakes en beppes en eventuele andere begeleiders mee nemen op hun speurtocht.

De kinderwerkgroep van de Vriendenvereniging van Museum Hindeloopen heeft een bijzonder verzoek gekregen.

De wereldberoemde professor Oezy Beuk van de afvaluniversiteit van Amsterdam is dan van plan om naar Museum Hindeloopen te komen. Deze professor struint stad en land af om uit oude rommel bijzondere documenten te vissen die hij voor studie en onderzoek kan gebruiken.

Een paar weken geleden heeft hij in een lege fles een heel oud briefje gevonden. Met daarop  sterke aanwijzingen dat er een schat in Hindeloopen verborgen ligt. Die aanwijzingen zouden op borden staan. Maar… helaas is professor Oezy Beuk een grote rommelpot. Hij is dat briefje kwijt geraakt! En weet niet meer om welke borden het gaat. En wat daar dan op staat. Hij heeft dringend hulp nodig.
Wil je de professor helpen om de schat te vinden? Kom dan naar Museum Hindeloopen.

Tijdens de zoektocht vinden de kinderen aanwijzingen en moeten ze dingen oplossen die hen aan het einde van de tocht naar de ‘schat’ kunnen leiden. Een schat voor ieder kind! En voor professor Oezy Beuk natuurlijk!

Datum: Dinsdag 22 februari 2022
Start: 14.00 uur met professor Oezy Beuk
Waar: Museumplein
Adres: Dijkweg 1 (naast de kerk), 8713 KD Hindeloopen

Opgeven voor 21 februari via de mail: info@museumhindeloopen.nl of via tel. 0514-521420.
Kosten per kind: €4,00 Inclusief verrassingstasje voor onderweg en ‘de gevonden schat’ aan het eind.
Begeleiders mogen gratis mee.

De activiteiten vinden buiten plaats. Ouders, verzorgers of andere familieleden  zorgen zelf voor begeleiding van de kinderen.  Afhankelijk van het aantal kinderen is het mogelijk om groepjes te vormen.