Herman Maring over Mata Hari

11 februari 2018 Fries Museum

Er is veel geschreven over Mata Hari. De betrouwbaarheid van die verhalen is vaak twijfelachtig en dat heeft geleid tot allerlei fantasievolle en speculatieve beelden van het icoon. Herman Maring is docent geschiedenis op de lerarenopleiding van NHL Hogeschool en publiceert over uiteenlopende onderwerpen, waaronder Mata Hari. Hij scheidt feiten van fictie.

Wil je er bij zijn? Meld je dan aan via deze link.