Herdenkingsbijeenkomst Nationale Synode van Dordrecht 1618

06 november 2018 Tresoar

Op dinsdagavond 6 november organiseert Tresoar in samenwerking met de Grote Kerk van Leeuwarden een herdenkingsbijeenkomst in de Grote Kerk van Leeuwarden om stil te staan bij het feit dat in 1618 de Nationale Synode van Dordrecht werd gehouden. Voorzitter was de predikant van de Leeuwarder Jacobijnerkerk, Johannes Bogerman.

Twee inleiders zullen ingaan op de historische context van de Nationale Synode van Dordrecht.

Prof. Simon Groenveld, emeritus hoogleraar Geschiedenis aan de universiteit van Leiden, zal ingaan op de politieke context in een lezing getiteld:

Politiek en ‘wereldlijk zwaard’ in de jonge jaren van de Nederlandse Republiek.

Prof. Herman Selderhuis, hoogleraar Kerkgeschiedenis aan de Theologische Universiteit in Apeldoorn, zal de theologische achtergronden belichten. De titel van zijn bijdrage is:

Theologie van de Tulp – Dordt en het leven van alle dag.

Aanvang: 19.30.
De toegang is gratis.