Help Pake en Beppe de vakantie door: Sint Piter Spelletjes-route

22 februari 2017 t/m 24 februari 2017 Museum Hert fan Fryslân

In de voorjaarsvakantie organiseert de Museumfederatie Fryslân samen met alle Friese musea alweer voor de 16e keer ‘Help pake en beppe de vakantie door!’. Tijdens vakanties willen (groot)ouders graag wat leuks ondernemen met hun kleinkinderen. De musea spelen hierop in door tijdens de voorjaarsvakantie voor kinderen een speciale gratis activiteit aan te bieden. Zo komen jong en oud op een boeiende wijze in contact met het cultureel erfgoed in Friesland!

Sint Piter Speelgoed-route
Ook museum ‘Hert fan Fryslân’ in Grou (www.museumhertfanfryslan.nl) doet mee, met een activiteit die aansluit op de viering van de verjaardag van Sint Piter op 21 februari. Kom dus daarna gezellig met je familie naar het museum en doe daar de ‘Sint Piter Speelgoed-route’. Samen ga je op zoek naar het speelgoed dat Swarte Pyt in het museum heeft achtergelaten. Dit heeft te maken met ‘Op reis’, dit jaar het thema van ‘Help pake en beppe de vakantie door’. De kinderen kunnen dan ook naar hartenlust met het speelgoed spelen.

Deelname is mogelijk van woensdag 22 t/m vrijdag 24 februari van 13.30 – 17.00 uur. Entree voor kinderen t/m 12 jaar is gratis, mits onder begeleiding van een betalende pake, beppe of andere volwassen begeleider. Zij kunnen natuurlijk het gehele museum bezichtigen, waaronder een prachtige Krijttekening van Ids Wiersma uit 1924 van de Sint Piter-intocht uit die tijd.

 

groepsfoto kinderen lytse eeltsje Sint Piter expo Kropholler Raadhuis Grou FCMuseum