Help pake en beppe de fakânsje troch

27 februari 2018 t/m 02 maart 2018 It Gysbert Japicxhûs

In de voorjaarsvakantie kun je in it Gysbert Japicxhûs het educatieve project gaan doen.

Maak met je pake en/ of beppe een speurtocht door het museum, schrijf een ‘elfje’, kom te weten wie Gysbert Japicx was en waarom hij voor het Fries zo belangrijk is geweest!

Ook kun je een ‘stedskuier’ (een stadswandeling) door Bolsward gaan maken met behulp van een boekje met de Gysbert Japicx-wandeling