Halbertsma Hou(d)t Grou op Stoom

09 november 2016 t/m 10 september 2017 Museum Hert fan Fryslân

013-1891-008-de-lytse-fabryk-1891

Een expositie over de kracht van 125 jaar Halbertsma Houtfabrieken in Grou, met speciale aandacht voor de vroegere stoom- en krachtinstallaties, verzorgd door Jan Pieter Rottiné, zoon van de vroegere hoofd-stoommachinist bij ‘It Houtsjefabryk’. De fabriek begon in 1891 met de oprichting van een kleine houtzagerij door Pieter Goslik Halbertsma, met steun van diens vader. De expositie nu werd geopend door Pieter Halbertsma, kleinzoon van de laatste Halbertsma-directeur, die ook Pieter Goslik heette.
Om de sfeer van weleer te laten proeven zijn in de expositie ook zaken te zien, die door oud-medewerkers aan het museum geschonken of in bruikleen gegeven zijn. Dit zijn herinneringen aan de bijzondere tijd, waarin de fabriek in Grou een hele grote rol heeft gespeeld. Dit materiaal is deels ook gebruikt voor de reünie en het afscheid van de Halbertsmafabrieken bij ‘Van Vuuren Deuren’ in Grou op 28 en 29 oktober 2016.
Naast deze wisselexpositie zijn er natuurlijk de vaste exposities over de thema’s Water (w.o. Skûtsjesilen), de gebr. Halbertsma (Friese taal en cultuur), Sint Piter (de Grouster ‘Sinterklaas’), Pronkjen en architect Kropholler, de bouwer van het monumentale Raadhuis waarin het museum gevestigd is. Voor groepen zijn er op aanvraag ook rondleidingen en dorpswandelingen.